บำเพ็ญตบะ

วันที่ 05 มค. พ.ศ.2559

บำเพ็ญตบะ

            ผ่านบันไดชีวิตมา 30 ขั้น เราจะพบว่า นิสัยไม่ดี ความประพฤติไม่ดีของเราเองที่จะต้องแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นยังมีอีกเยอะบางอย่างที่เราได้พยายามแก้ไขปรับปรุงแล้วมันก็ดีขึ้นมาตามลำดับ เคยมักโกรธเห็นแก่ตัว ขี้อิจฉา โอหัง ฯลฯ ก็หายไปแล้ว แต่อีกหลายอย่างที่เราพยายามแก้ไขแล้ว แต่มันก็ยังไม่หายอยู่ดี เช่นกามกำเริบ อย่างเด่น อยากดัง ง่วงเหงา ซึมเซา ท้อถอย ฟุ้งซ่านรำคาญใจ ฯลฯ ซึ่งต้องหาวิธีที่รัดกุมยิ่งๆขึ้นไปอีก มาจัดการแก้ไข แต่สิ่งที่ต้องจดจำก่อนคือ
1. เหตุแห่งความประพฤติไม่ดีทั้งหลาย ล้วนเกิดจากกิเลสที่ซุกซ่อนอยู่ในใจ
2. เหตุที่ทำให้เรากำจัดกิเลสได้ยากเพราะ

(1)เรามองไม่เห็นมัน
(2)ใจของเราคุ้นกับกิเลสเหมือนปลาคุ้นน้ำ
(3)ยังขาดวิธีที่เหมาะสมไปกำจัดกิเลส

 

        ในมงคลนี้พระพุทธเจ้าสอนวิธีกำจัดกิเลสที่เหมาะสม และได้ผลเด็ดขาด เฉียบพลันให้ โดยถือหลักว่า หนามยอกต้องเอาหนามบ่งเมื่อกิเลสมันเผาใจ ก็ต้องเอาไฟเผากิเลส แต่เป็นการใช้ไฟภายในเผา เราเรียกว่าบำเพ็ญตบะ เช่น การรักษาศีล การทำภาวนา การอยู่ธุดงค์ เป็นต้น 

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " เปิดไปอ่านความสุข "

ส. ผ่องสวัสดิ์

ชมรมนักคิดนักเขียนเพื่อสันติภาพโลกและมูลนิธิพัฒนาเยาวชนต้นแบบศีลธรรม