เป็นพหูสูต

วันที่ 10 ธค. พ.ศ.2558

เป็นพหูสูต

           ความทุกข์และความเสื่อมต่างๆ มีอยู่รอบตัวเราตั้งแต่เกิดและเราก็ไม่ชอบมัน แต่เราชอบและต้องการความสุข ความเจริญซึ่งจะได้มาก็ด้วยปัญญา ถ้าขาดปัญญา สุขภาพร่างกายก็เสื่อม ทรัพย์ก็เสื่อม ญาติก็เสื่อม ความทุกข์ก็ประดังมารอบทิศ 

ถ้ามีปัญญา 
ท่ามกลางความล้มเหลว กลับพบความสำเร็จ
ท่ามกลางความทุกข์ กลับได้ความสุข
ท่ามกลางความยากแค้น กลับร่ำรวย
ท่ามกลางศัตรู กลับได้มิตร
ท่ามกลางความเสื่อม กลับเจริญ

        ทุกคนจึงแสวงหาปัญญา ปัญญาจะได้จากการเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก เรียกว่าพหูสูตร

-----------------------------------------------------------------

หนังสือ " เปิดไปอ่านความสุข "

ส. ผ่องสวัสดิ์

ชมรมนักคิดนักเขียนเพื่อสันติภาพโลกและมูลนิธิพัฒนาเยาวชนต้นแบบศีลธรรม