ธรรมยาตราฯ ปีที่ ๕ วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙

วันที่ 11 มค. พ.ศ.2559

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง ปีที่ ๕
วันเสาร์ที่ ๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พิธีตักบาตรพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญกว่า ๑,๕๐๐ รูป
ณ อนุสรณ์สถานแห่งที่ ๑ มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี(สด จนฺทสโร) 
สถานที่เกิดด้วยรูปกายเนื้อ(โลตัสแลนด์)
อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี
ช่วงบ่าย
พุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ
ธรรมยาตราเข้าสู่ อนุสรณ์สถานแห่งที่ ๓
สถานที่เกิดในเพศสมณะ
วัดสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี