ธรรมยาตราฯ ปีที่ ๕ วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๙

วันที่ 08 มค. พ.ศ.2559

ธรรมยาตราฯ ปีที่ ๕ วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง ปีที่ ๕
วันศุกร์ที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

พุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ ออกบิณฑบาต
ณ วัดไผ่โรงวัว อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี