อุเบกขา กาลเวลาพิสูจน์ข้อแท้จริง

วันที่ 14 มค. พ.ศ.2559

 

อุเบกขา กาลเวลาพิสูจน์ข้อแท้จริง

 

อุเบกขา กาลเวลาพิสูจน์ข้อแท้จริง

           ต่าง คือ ไม่เหมือนกัน ความหมายก็ต่างกัน คำก็ไม่เหมือนกัน จะให้มีความหมายเหมือนกัน มันใช่ไหม ? บางเรื่อง มันยากจริงๆ นะ สำหรับการทำความเข้าใจ แก่ผู้ที่เข้าใจอะไรผิดๆเข้าใจคลาดเคลื่อน ไปจากความจริง ให้เข้าใจได้อย่างถูกต้อง เจ้าหน้าที่ผู้ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ และผู้ที่ได้รับผลกระทบ ต้อง อดทน ตั้งตนชอบ มีสติตั้งมั่น อย่างรอบคอบ รอโอกาสจังหวะ ให้กาลเวลาพิสูจน์ความจริง

         เมื่อต้องเผชิญหน้ากับข้อกล่าวหาจากคนพาล ผู้ที่มีปัญญา จึงเลือกที่จะอดทน วางอุเบกขา หยุดนิ่งเฉย เหมือนที่ พระพุทธเจ้าทรงตรัสบอก องคุลีมาล ว่า "เราหยุดแล้ว แต่ท่านนั้นแหละยังไม่หยุด"

อุเบกขา กาลเวลาจะพิสูจน์ข้อแท้จริง...

ธรรมะ ย่อมชนะอธรรม ฉันใด
ข้อแท้จริง ย่อมชนะข้อเท็จจริง ฉันนั้น..

          ดังเช่นกรณีนี้...นายพิศาล แช่มโสภา ผอ.สำนักงานพระพุทธศาสนา จังหวัดสมุทรสาคร กล่าวว่า กรณีที่มีผู้นำเรื่องพระลิขิตสมเด็จพระสังฆราช เกี่ยวกับเรื่องเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย มาพยายามโยงเข้ากับเรื่องการสร้างให้เกิดมลทินต่อสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์...

 

http://www.thairath.co.th/content/562319
(ขอบคุณข้อมูลข่าวไทยรัฐ ออนไลน์)


ธรรมะริมทาง ไปที่สุดแห่งธรรม
14 มกราคม พุทธศักราช 2559