เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับห้องน้ำ

วันที่ 20 มค. พ.ศ.2559

เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับห้องน้ำ

 

ทำอย่างไรห้องน้ำ เป็นห้องแห่งการสร้างบุญ
          คำนิยามที่แท้จริงของห้องน้ำคือ ห้องพัฒนานิสัยพิจารณาสังขารร่างกายตามความเป็นจริง คือ พัฒนานิสัยเราให้เป็นคนไม่ประมาท ไม่หลงในวัย จากการที่เราได้พิจารณาความไม่งามความเป็นรังของโรคและความไม่เที่ยงของร่างกายทุกวันหลักธรรมประจำห้องน้ำคือ สัมมาสังกัปปะ หมายถึง ความดำริชอบ คิดพิจารณาสิ่งต่างๆถูกต้องตามความเป็นจริงห้องน้ำจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า "ห้องมหาพิจารณา"

 

หน้าที่หลักของห้องน้ำ
1. พิจารณาว่าร่างกายเป็นของไม่งามเพราะร่างกายเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูล
2. พิจารณาว่าร่างกายเป็นรังของโรค เปรียบดั่งระเบิดเวลาที่พร้อมจะระเบิด เพียงแต่ไม่รู้ว่าเมื่อไร จึงต้องไม่ประมาทในการทำความดี
3. พิจารณาว่าร่างกายเสื่อมโทรมอย่างตลอดต่อเนื่อง

         ทั้ง 3 ข้อนี้ เป็นพื้นฐานของการคิดถูก คือ ไม่คิดหมกมุ่นในกาม ไม่คิดอาฆาตเคียดแค้น ไม่คิดเบียดเบียนรังแกใครอันเป็นต้นทุนสำคัญของพลังความคิดสร้างสรรค์

 

ประโยชน์จากการใช้ห้องน้ำอย่างถูกต้อง
ทางใจ
1. ใจไม่หมกมุ่นในโทษของสิ่งลามกอนาจารเพราะได้พิจารณาความจริงอันไม่งามของร่างกายตามความเป็นจริง
2. ใจไม่คิดอาฆาตเคียดแค้นเพราะได้พิจารณาเห็นถึงความเป็นรังแห่งโรคของร่างกายและความไม่จีรังยั่งยืนของชีวิต 
3. ใจไม่คิดเบียดเบียนรังแกใคร เพราะได้พิจารณาเห็นถึงความเป็นเพื่อนร่วมทุกข์จากการเกิด แก่ เจ็บ ตาย ของคนทั้งโลก

ทางกาย
1. รู้เท่าทันสุขภาพร่างกายในแต่ละวันและแต่ละวัยของตนเอง เพื่อจะได้หาความรู้และดูแลตัวเองได้อย่างถูกต้องเหมาะสม
2. ดูแลรักษาความสะอาดร่างกายให้ถูกสุขอนามัยจะได้ไม่เกิดโรค
3. พิจารณาสีและลักษณะของอุจจาระและปัสสาวะที่ขับถ่ายออกจากร่างกายในแต่ละวัน จะได้รู้ว่าสุขภาพภายในเป็นปกติหรือผิดปกติ

----------------------------------------

"หนังสือ 5 ห้องชีวิตเนรมิตนิสัย ฉบับสร้างแรงบันดาลใจ

ทีมงานหลักสูตรโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก"

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.005466882387797 Mins