ธรรมยาตราฯ ปีที่ ๕ วันอังคารที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๙

วันที่ 20 มค. พ.ศ.2559

ธรรมยาตราฯ ปีที่ ๕ วันอังคารที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง ปีที่ ๕
วันอังคารที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ช่วงเช้าพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ ออกบิณฑบาต โปรดผู้มีบุญชุมชนรอบวัด
หลังจากนั้น พุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ และลูกๆกองพลจักรพรรดิดาวรวย รวมถึงเด็กดีวีสตาร์
พร้อมด้วยชุมชนในท้องถิ่น ได้ร่วมใจกันพัฒนาวัดตามหลัก "ความดีสากล ๕ ประการ"
๑. วัดตาก้อง อ.เมือง จ.นครปฐม
๒. วัดนราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม
๓. วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม

๑. วัดตาก้อง อ.เมือง จ.นครปฐม

๒. วัดนราภิรมย์ อ.บางเลน จ.นครปฐม

๓. วัดบางปลา อ.บางเลน จ.นครปฐม