ธรรมยาตราฯ ปีที่ ๕ วันพฤหัสที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๙

วันที่ 22 มค. พ.ศ.2559

ธรรมยาตราฯ ปีที่ ๕ วันพฤหัสที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙
ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง ปีที่ ๕
วันพฤหัสที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ช่วงเช้าพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ ออกบิณฑบาต โปรดผู้มีบุญชุมชนรอบวัด
หลังจากนั้น พุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ และลูกๆกองพลจักรพรรดิดาวรวย
รวมถึงเด็กดีวีสตาร์ พร้อมด้วยชุมชนในท้องถิ่น 
ได้ร่วมใจกันพัฒนาวัดตามหลัก "ความดีสากล ๕ ประการ"
เสร็จแล้ว ร่วมพิธีทอดผ้าป่า
๑. วัดตาก้อง อ.เมือง จ.นครปฐม
๒. วัดลำพญา  อ.บางเลน จ.นครปฐม
๓. วัดสุขวัฒนาราม อ.บางเลน จ.นครปฐม
๔. วัดรางกําหยาด อ.บางเลน จ.นครปฐม
๕. วัดผาสุการาม อ.บางเลน จ.นครปฐม

๑. วัดตาก้อง อ.เมือง จ.นครปฐม

๒. วัดลำพญา  อ.บางเลน จ.นครปฐม

๓. วัดสุขวัฒนาราม อ.บางเลน จ.นครปฐม

๔. วัดรางกําหยาด อ.บางเลน จ.นครปฐม

๕. วัดผาสุการาม อ.บางเลน จ.นครปฐม

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0020615180333455 Mins