ธรรมยาตราฯ ปีที่ ๕ วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙

วันที่ 25 มค. พ.ศ.2559

ธรรมยาตรา กตัญญูบูชา มหาปูชนียาจารย์ พระผู้ปราบมาร อนุสรณ์สถาน ๗ แห่ง ปีที่ ๕
วันศุกร์ที่ ๒๒ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ช่วงเช้าพุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ ออกบิณฑบาต โปรดผู้มีบุญชุมชนรอบวัด
หลังจากนั้น พุทธบุตรกองพันเนื้อนาบุญ และลูกๆกองพลจักรพรรดิดาวรวย
รวมถึงเด็กดีวีสตาร์ พร้อมด้วยชุมชนในท้องถิ่น 
ได้ร่วมใจกันพัฒนาวัดตามหลัก "ความดีสากล ๕ ประการ"
เสร็จแล้ว ร่วมพิธีทอดผ้าป่า
๑. วัดบางน้อยใน อ.บางเลน จ.นครปฐม
๒. วัดผาสุการาม อ.บางเลน จ.นครปฐม
๓. วัดบางไผ่นารถ อ.บางเลน จ.นครปฐม
๔. วัดตาก้อง อ.เมือง จ.นครปฐม
๕. วัดสุขวัฒนาราม อ.บางเลน จ.นครปฐม

๑. วัดบางน้อยใน อ.บางเลน จ.นครปฐม

๒. วัดผาสุการาม อ.บางเลน จ.นครปฐม

๓. วัดบางไผ่นารถ อ.บางเลน จ.นครปฐม

๔. วัดตาก้อง อ.เมือง จ.นครปฐม

 

 Total Execution Time: 0.010226702690125 Mins