สั่งสมความดีทีละเล็กละน้อย

วันที่ 30 มค. พ.ศ.2559

 

สั่งสมความดีทีละเล็กละน้อย

 

สั่งสมความดีทีละเล็กละน้อย

 

.....คนเราเกิดมาแล้ว  ต้องสร้างความดี  ยายสั่งสมความดีไว้ทีละเล็กละน้อย  ทำไปเรื่อย ๆ  อย่างสม่ำเสมอไม่มีความอยากเด่นอยากดังเข้ามาเจือปน 

 

.....เมื่อสั่งสมความดีนานเข้า  ความดีมากขึ้น  ผลของความดีก็ปรากฏ  ได้ชื่นชมกับความดีที่ทำไว้  ความดีที่สั่งสมไว้นี้  ไม่มีใครจะปิดบังได้  ไม่อยากดังก็ดังเอง

 

คำสอนคุณยาย

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010065158208211 Mins