อาจารย์

วันที่ 15 กค. พ.ศ.2548

 

 

อาจารย์         

อาจารย์  หมายถึงผู้สั่งสอนวิชาความรู้มาจากคำวัดว่า อาจริยะ
              

              อาจารย์  ในคำวัดหมายถึงผู้อบรมสั่งสอนแนะนำ ให้การศึกษาเรื่องอาจาระคือความประพฤติที่ดีงาม จรรยามารยาท ตลอดถึงดูแลเรื่องสุขทุกข์และความเป็นอยู่ มีหน้าที่เหมือนเป็นพี่เลี้ยงใกล้เคียงกับหน้าที่พระอุปัชฌาย์ซึ่งเปรียบเหมือนบิดา เพราะฉะนั้นจึงมีธรรมเนียมที่ศิษย์จะพึงปฏิบัติตอบแทนที่เรียกว่า อาจริยวัตร
           

              อาจารย์ ในคำไทยใช้เรียกครูผู้สั่งสอนวิชาความรู้ให้หรือบุคคลผู้มีความรู้มีความเชี่ยวชาญในทางใดทางหนึ่งด้วยความยกย่อง เช่นใช้ว่า
              

                “ปีนี้อาจารย์ท่านจะเกษียณอายุแล้ว”
                “ความรู้เรื่องเครื่องยนต์ของเขาอยู่ในระดับอาจารย์ทีเดียว”
                “ท่านเป็นเกจิ อาจารย์จึงมีลูกศิษย์มาก”

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0026347478230794 Mins