.....เปรตวิสัย หมายถึงภูมิหรือที่กำเนิดของเปรต โลกของเปรต
...อ่านต่อ
......อกุศลมูล แปลว่า รากเหง้าของอกุศลต้นเหตุของอกุศล
...อ่านต่อ
อภัพบุคคล แปลว่า คนไม่สมควร คนไม่เหมาะสม
...อ่านต่อ
อนาจาร คือ ความประพฤติผิด ความประพฤติชั่ว ความประพฤติไม่เหมาะสม
...อ่านต่อ
.....ขณิกสมาธิ แปลว่า สมาธิชั่วขณะ คือสมาธิที่เป็นไปชั่วคราว
...อ่านต่อ
.....อนุศาสน์ แปลว่า การสอนเนืองๆ การตามสอน การพร่ำสอน
...อ่านต่อ
เอกา แปลว่า หนึ่ง ผู้เดียว โดดเดี่ยว
...อ่านต่อ
.....เอกา เอ้กา เอกาเเปลว่า หนึ่ง ผู้เดียว โดดเดี่ยว
...อ่านต่อ
วิเวก ในคำวัดใช้หมายถึงความปราศจากสิ่งรบกวนให้ฟุ้งซ่านรำคาญเป็นต้น
...อ่านต่อ
วิรัติ แปลว่า การงด การเว้น คือความปราศจากความยินดีพอใจในการทำทุจริตความชั่วใช้คำว่า เวรมณี
...อ่านต่อ
.....วิโมกข์ แปลว่า ความพ้น ความหลุดพ้นวิเศษ
...อ่านต่อ
.....วิมุตติสุข แปลว่า สุขเกิดจากวิมุตติ สุขเกิดจากความหลุดพ้น
...อ่านต่อ
อารยธรรม แปลว่า ธรรมอันดีงาม ธรรมของอารยชน
...อ่านต่อ
.....กตัญญู แปลว่า ผู้รู้สึกถึงบุญคุณที่เขาทำแก่ตน
...อ่านต่อ
.....อุปมา คือ สิ่งหรือข้อความที่ยกมาเปรียบเทียบ
...อ่านต่อ
.....อุปนิสัย แปลว่า พื้นฐาน อิงอาศัย สิ่งที่อุดหนุน .
...อ่านต่อ
.....อุปการะ แปลว่า การเข้าไปทำการช่วยเหลือ การเข้าไปบริการ
...อ่านต่อ
.....อุทิศ แปลว่า จำเพาะ เจาะจง เฉพาะตัว มุ่งหมาย
...อ่านต่อ
อิสิปตนมฤคทายวัน แปลว่า ป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อ อันเป็นที่ตกไปแห่งฤษี
...อ่านต่อ
อิริยาบถ แปลว่า การเคลื่อนไหว กิริยาอาการ
...อ่านต่อ
.....อินทรีย์ แปลว่า ผู้เป็นใหญ่ สิ่งที่เป็นใหญ่ คือเป็นใหญ่ในหน้าที่ของตนหรือมีหน้าที่รับผิดชอบ
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล