บำเพ็ญ

วันที่ 03 พค. พ.ศ.2547


 

 


.....บำเพ็ญ แปลว่า การทำให้เต็ม

 

            .....บำเพ็ญ หมายถึงการทำให้บริบูรณ์ การเพิ่มพูน การประพฤติปฏิบัติสิ่งที่ดีงาม โดยปฏิบัติต่อเนื่อง ไม่ขาดตอน ด้วยจิตใจที่มุ่งมั่น ด้วยเจตนาที่ดี ด้วยหวังผลเป็นความสุขความสำเร็จแก่ตนและคนอื่นเป็นที่ตั้ง

 

            .....บำเพ็ญ นิยมใช้กับคำที่มีความหมายในทางดี เช่น บำเพ็ญบุญ บำเพ็ญกุศล บำเพ็ญทาน บำเพ็ญเพียร บำเพ็ญภาวนา บำเพ็ญบารมี บำเพ็ญพรต บำเพ็ญประโยชน์ ไม่ใช้กับคำที่มีความหมายในทางไม่ดี เช่น ไม่ใช่ว่าบำเพ็ญบาป บำเพ็ญอกุศล บำเพ็ญตระหนี่

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00085066556930542 Mins