ปลงอาบัติ

วันที่ 26 พค. พ.ศ.2547

 

 

.....ปลงอาบัติ หมายถึงการแสดงความคิดของตนเพื่อเปลื้องโทษทางพระวินัย

 

           .....ปลงอาบัติ ใช้เรียกการที่พระภิกษุผู้ทำผิดพระวินัยแสดงความผิดของตนต่อพระภิกษุรูปอื่นซึ่งมิได้ทำผิดร่วมกับตน เป็นการเปิดเผยความผิดของตนให้ผู้อื่นทราบ และเปลื้องตนให้พ้นจากอาบัตินั้นๆ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า แสดงอาบัติ ก็ได้

 

         .....ปลงอาบัติ เป็นกิจวัตรประจำวันของพระภิกษุ แม้จะไม่ได้ล่วงละเมิดพระวินัยแต่ก็ปลงอาบัติกันเพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์ในกรณีที่ตนทำผิดพระวินัยโดยไม่รู้ตัว
อาบัติที่สามารถเปลื้องได้โดยการปลงอาบัติ คืออาบัติที่เกิดจากการละเมิดพระวินัยเล็กน้อยส่วนอาบัติที่หนักมีโทษมากไม่อาจเปลื้องได้ด้วยการปลงอาบัติ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0040693481763204 Mins