ปลิโพธ

วันที่ 27 พค. พ.ศ.2547

 


.....ปลิโพธ แปลว่า เครื่องรบกวน เครื่องผูกพันหน่วงเหนี่ยว เครื่องกีดขวาง ห่วงผูกพัน

 

.....ปลิโพธ หมายถึงความห่วงกังวล ความห่วงใยอันเป็นเหตุให้เกิดความลังเลพะวักพะวนไม่ปลอดโปร่งใจ ไม่อาจละจากไปได้ เป็นอุปสรรคทั้งในการทำงานและการบำเพ็ญกรรมฐาน

 

....ปลิโพธ ห่วงผูกพันที่สำคัญมี ๑๐ อย่าง คือ
๑. ที่อยู่อาศัย ๒. ตระกูล ๓. ลาภสักการะ ๔. หมู่คณะ ๕. หน้าที่การงาน ๖. การเดินทาง ๗. ญาติพี่น้อง ๘. ความเจ็บไข้ ๙.การศึกษา ๑๐. ฤทธิ์ที่ได้แล้ว

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0029901345570882 Mins