ปสาทะ

วันที่ 28 พค. พ.ศ.2547

 

......ปสาทะ แปลว่า อาการที่จิตจมอยู่ในอำนาจของสิ่งนั้น ๆ

 

             .......ปสาทะ ในคำวัดใช้ หมายถึงความเลื่อมใสความบริสุทธิ์สะอาด ความสุข ความผ่องใส เบิกบานใจในเมื่อได้พบเห็นหรือได้ยินได้ฟังหรือได้ระลึกถึงสิ่งหรือบุคคลที่ตนเคารพนับถือ เป็นอาการที่จิตซาบซึ้งดื่มด่ำอยู่กับสิ่งหรือบุคคลนั้นจนเกิดความโปร่งโล่งไม่ขุ่นมัว ไม่ลังเลสงสัยในสิ่งหรือบุคคลนั้น

 

      ..............ปสาทะ นิยมใช้คู่กับคำว่าศรัทธาคือความเชื่อ เป็น ศรัทธาปสาทะ หรือปสาทศรัทธา ซึ่งหมายถึงเลื่อมใสด้วยศรัทธา หรือ ทั้งเลื่อมใสทั้งศรัทธา

 Total Execution Time: 0.00098818143208822 Mins