เจ้ากรรมนายเวร

วันที่ 08 สค. พ.ศ.2547

 

 

 

 

            “ ขออุทิศส่วนบุญส่วนกุศลที่ข้าพเจ้าทำในวันนี้ไปให้แก่พ่อแม่ พี่น้อง ปู่ย่า ตายาย ผู้ล่วงลับไปแล้ว ตลอดทั้งเจ้ากรรมนายเวรและสรรพสัตว์ทั้งหลาย

 

            คำว่า เจ้ากรรมนายเวร ในคำกรวดน้ำข้างต้นนี้หมายถึงบุคคล ๒ พวก คือพวกหนึ่งเป็นผู้ที่มีกรรมมีเวรติดตัวไป กล่าวคือในขณะที่มีชีวิตอยู่ได้ทำความชั่วไว้ ตายไปจึงได้รับผลเป็นทุกข์อยู่ในภพภูมิที่ตนเกิด เช่นนรก เปรต เป็นต้น อีกพวกหนึ่งคือผู้ที่เคยผูกเวรจองกรรมกันไว้ เช่นเคยฆ่ากันไว้ เคยฉ้อโกงกันไว้ เคยผิดใจกัน หรือเคยอาฆาตกันไว้ ทั้งสองพวกนี้เรียกว่าเจ้ากรรมนายเวร

 

           การกรวดน้ำให้เจ้ากรรมนายเวรได้รับส่วนบุญที่ตนทำด้วยนี้ถือว่าเป็นการให้อภัยแก่กันจะได้หมดเวรหมดกรรมกันไป และเป็นการแสดงน้ำใจที่กว้างขวางของผู้กรวดน้ำด้วย

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0044827858606974 Mins