เจริญพร

วันที่ 07 สค. พ.ศ.2547

  

 

            เจริญพร เป็นคำที่พระภิกษุสามเณรใช้พูดหรือเขียนเป็นคำเริ่มต้น คำรับ และคำลงท้ายกับคฤหัสถ์ที่เป็นผู้ใหญ่ ถือเป็นคำสุภาพ ใช้แทนคำว่าเรียน ครับ หรือ ขอรับ ซึ่งคฤหัสถ์ใช้กัน เช่น

 

“ ขอเจริญพรท่านเลขา อาตมาขอพบท่านอธิบดีหน่อย ”

“ ท่านนัดไว้ล่วงหน้าหรือเปล่าครับ ”

 

“ ไม่ได้นัดดอก เจริญพร ”

 

“ ได้โปรดรอสักครู่นะครับ ”

“ เจริญพร ”

 

ลักษณะนี้ หากใช้กับพระมหากษัตริย์หรือพระราชวงศ์ชั้นสูง ใช้ว่า ถวายพระพร แทนคำว่า เจริญพร

 Total Execution Time: 0.0038064996401469 Mins