เจดีย์ – พุทธเจดีย์

วันที่ 06 สค. พ.ศ.2547

 

 

           เจดีย์ แปลว่า สิ่งที่พึงบูชา ใช้ใน ๒ ความหมาย คือหมายถึงสิ่งก่อสร้างที่มีรูปทรงคล้ายลอมฟางหรือโอคว่ำ มียอดแหลม ภายในบรรจุสิ่งที่นับถือเช่นพระธาตุเป็นต้น ส่วนใหญ่สร้างด้วยอิฐหรือคอนกรีตเพื่อความแข็งแรงทนทาน

 

อีกอย่างหนึ่ง หมายถึงสิ่งที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า เรียก พุทธเจดีย์ มี ๔ อย่างคือ

๑ . ธาตุเจดีย์ คือ พระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า

๒ . บริโภคเจดีย์ คือสิ่งหรือสถานที่ที่พระพุทธเจ้าเคยทรงใช้สอย เช่น บาตร ต้นพระศรีมหาโพธิ์ พระแท่นวัชรอาสน์

๓ . ธรรมเจดีย์ คือสิ่งที่บรรจุคำสอนของพระพุทธเจ้า เช่นคัมภีร์ พระไตรปิฎก

๔ . อุทเทสิกเจดีย์ คือสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่ออุทิศเจาะจงพระพุทธเจ้า เช่นพระพุทธรูป

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00083374977111816 Mins