สามเณร – สามเณรี

วันที่ 10 กพ. พ.ศ.2547

 

             .....สามเณร แปลว่า เหล่ากอหรือหน่อเนื้อของสมณะ หมายถึง นักบวชขายในพระพุทธศาสนาที่มีอายุน้อย ยังมิได้รับการอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ถ้าเป็นนักบวชหญิงเรียกว่า สามเณรี

 

             .....คำว่า สามเณร สามเณรี เป็นศัพท์เฉพาะในพระพุทธศาสนา เป็นศัพท์บัญญัติที่ใช้เรียกนักบวชในพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะ ไม่สาธารณะทั่วไป

 

           .....ผู้ที่จะบวชเป็นสามเณรสามเณรีได้นั้นทางพระวินัยกำหนดอายุอย่างต่ำไว้ว่าประมาณ ๗ ขวบ ซึ่งพอช่วยเหลือตัวเองได้ พระวินัยระบุว่าพอจะไล่กาไล่ไก่ได้ ส่วนอย่างสูงไม่มีกำหนดไว้ผู้มีอายุเกิน ๒๐ ปีจะบวชเป็นสามเณรตลอดไปไม่บวชเป็นพระภิกษุก็ได้

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00084116458892822 Mins