บ่วงมาร

วันที่ 02 พค. พ.ศ.2547

  

           .....บ่วงมาร หมายถึงกามคุณ 5 คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฎฐัพพะ และหมายถึงวัฎฎะที่เป็นเหตุให้สัตวโลกวนเวียนอยู่ในภูมิ 3 คือ กิเลส กรรม วิบาก

 

           .....บ่วงมาร เป็นเครื่องผูกมัดสัตวโลกให้หมกมุ่นมัวเมาอยู่ในสังสารวัฎ ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่ร่ำไป ไม่สามารถหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้ เหมือนบ่วงพรานที่รัดเท้านกไว้มิให้บินรอดไปได้ฉะนั้น

 

          .....บ่วงมาร ที่ได้ชื่อดังนี้เพราะเป็นเครื่องมือเป็นกับดักของมารสำหรับหลอกล่อสัตวโลกให้ลุ่มหลงมัวเมาอยู่ คอยกำจัดขัดขวางไว้มิให้ลุถึงความเกษมได้
 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00081503391265869 Mins