สวรรค์

วันที่ 13 มค. พ.ศ.2547

 

 

.....สวรรค์ แปลว่า ดินแดนที่มีอารมณ์อันเลิศด้วยดี

 

.....สวรรค์ หมายถึงดินแดงที่เต็มไปด้วยกามคุณ ๕ คือรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสชนิดยอดเยี่ยม ได้แก่เทวโลกคือโลกของเทวดาหรือเมืองฟ้าเมืองอมร


.....สวรรค์ ทั่วไปจะมุ่งถึงกามาพจรภพ (ภพที่ยังเสวยกามอยู่) ๖ ชั้น คือ ชั้นจาตุมหาราชชั้นดาวดึงส์ ชั้นยามา ชั้นดุสิต ชั้นนิมมานรดีชั้นปรนิมมิตวสวัตดี

.....สวรรค์ ในทัศนะของบางคนว่าคืออารมณ์ที่ดีงาม จิตใจที่ผ่องใส ความไม่มีทุกข์ไม่มีความวิตกกังวลอยู่ในใจ จนมีคำพูดว่า “สวรรค์อยู่ในอก นรกอยู่ในใจ

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0055702527364095 Mins