วุฒิ

วันที่ 14 สค. พ.ศ.2547

 

 

วุฒิ แปลว่า ความเจริญ ความรุ่งเรือง การเพิ่มขึ้น ความเป็นผู้ใหญ่ คำเต็มว่า วุฑฒิ

 

            วุฑฒิ เป็นหัวข้อธรรมข้อหนึ่งเรียกว่า วุฑฒิธรรม คือธรรมเป็นเหตุให้เจริญรุ่งเรือง มี 4 อย่าง คือ 1) คบหาสัตบุรุษคือคนดี

2) ฟังคำสอนของสัตบุรุษ

3) ใช้โยนิโสมนสิการไตร่ตรองคำสอนนั้น

4) ประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรมที่ได้ตรองเห็นด้วย

 

         วุฒิ ในคำไทยนำมาใช้ในความหมายต่างๆ กัน เป็นต้นว่า ภูมิรู้ ผู้ใหญ่ ผู้เจริญเช่นใช้ว่า วุฒิบัตร วุฒิสภา วุฒิสมาชิก วุฒิภาวะ ชาติวุฒิ วัยวุฒิ คุณวุฒิ

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00081895192464193 Mins