ย่ำค่ำ

วันที่ 02 ตค. พ.ศ.2547

 

ย่ำค่ำ หมายถึง การย่ำกลองระฆังในวัดหลังจากพระภิกษุสามเณรทำวัตรเย็นเสร็จ

             ย่ำค่ำ เป็นธรรมเนียมในวัดแต่โบราณเป็นการส่งสัญญาณให้ชาวบ้านได้รู้ว่าพระภิกษุสามเณรในวัดได้ทำกิจวัตรประจำวันตอนเย็น คือทำวัตร สวดมนต์ แผ่เมตตา และอุทิศส่วนบุญกุศลเสร็จแล้ว ชาวบ้านพอได้ยินเสียงกลองระฆังดังระรัวตอนเย็นก็ทราบตามสัญญา ต่างจะยกมือขึ้นอนุโมทนาส่วนบุญ ทำให้ได้รับบุญกุศลซึ่งเรียกอนุโมทนามัยบุญด้วย คล้ายกับการจบทานนั่นเอง