บริขารโจล

วันที่ 01 พค. พ.ศ.2547

 .....บริขารโจล (อ่านว่า บอ – ริ – ขาน – โจน) แปลว่า ท่อนผ้าที่ใช้เป็นบริขาร

 

      ....บริขารโจล หมายถึงผ้าที่เป็นชิ้นๆ นำมาตัดเย็บประกอบเป็นเครื่องใช้สอยเล็กๆ น้อยๆ ของพระสงฆ์ เช่น อังสะ ผ้ากรองน้ำ ถุงบาตร ย่าม ผ้าห่อของ เป็นต้น ไม่นับเข้าเป็นบริขารประเภทจีวรเหมือนผ้าสบง จีวร สังฆาฎิ หรือ ผ้าอาบน้ำฝน

 

.....บริขารโจล เป็นคำเก่า ปัจจุบันไม่นิยมใช้เรียกและเขียนแล้ว

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0010547518730164 Mins