วิรัติ

วันที่ 26 กย. พ.ศ.2548

 

 

วิรัติ แปลว่า การงด การเว้น คือความปราศจากความยินดีพอใจในการทำทุจริตความชั่วใช้คำว่า เวรมณี แทนก็มี

 

          วิรัติ มี 3 ลักษณะ คือ 1) งดเว้นได้เฉพาะหน้า คือแม้สบโอกาสที่จะทำความชั่วได้แต่ก็มีสติยั้งคิด สามารถระงับใจไม่ทำ เช่น อาจโกงได้แต่ไม่ทำ อาจฆ่าได้แต่ไม่ฆ่า เป็นต้น 2) งดเว้นได้ด้วยการสมาทาน คือมีเจตนาตั้งใจไว้ว่าจะไม่ทำความชั่ว เช่น สมาทานศีลไว้ก็งดเว้นตามที่ตั้งใจไว้ได้ 3) งดเว้นได้เด็ดขาด คือไม่ทำตลอดไป ซึ่งเป็นการงดเว้นของพระอริยบุคคล

 

        วิรัติ นำมาใช้ในคำไทย เช่น มังสวิรัติ งดเว้นกินเนื้อสัตว์ มัชชวิรัติ งดเว้นดื่มน้ำเมา เมถุนวิรัติ งดเว้นการมีเพศสัมพันธ์

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0012527823448181 Mins