วิเวก

วันที่ 27 กย. พ.ศ.2548

 

 

 

วิเวก แปลว่า ความสงัด

วิเวก ในคำวัดใช้หมายถึงความปราศจากสิ่งรบกวนให้ฟุ้งซ่านรำคาญเป็นต้น มี 3 อย่าง

- กายวิเวก สงัดกาย เกิดจากอยู่ในที่ที่ไม่มีความพลุกพล่านหรือเสียงคนและสัตว์มารบกวน ตลอดจนไม่มีความสะดุ้งกลัวภัย เป็นต้น

- จิตตวิเวก สงัดจิต เกิดจากจิตไม่ฟุ้งซ่านไปในอารมณ์ต่างๆ ปราศจากนิวรณ์เข้ามากลุ้มรุมย่ำยี

- อุปธิวิเวก สงัดกิเลส เกิดจากจิตแน่วแน่ เป็นหนึ่งแล้วดำเนินสู่วิปัสสนาจนสามารถละกิเลสได้สิ้นเชิง เป็นความสงัดเด็ดขาด

 

          วิเวก ในคำไทยใช้หมายถึงความเงียบสงัด,ความเปล่าเปลี่ยนใจ, ความโดดเดี่ยวเดียวดาย หรือการปลีกตัวไปอยู่ในที่สงัด เช่นใช้ว่า รู้สึกวิเวก ปลีกวิเวก เป็นต้น

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0011415004730225 Mins