สังฆคุณ

วันที่ 12 ธค. พ.ศ.2547

 

 

สังฆคุณ คือคุณของพระสงฆ์ หมายถึงคุณลักษณะความดีงามของพระอริยสงฆ์

สังฆคุณ มี ๘ ประการ คือ

๑) สุปฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติดี                               

๒) อุชุปฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติตรง

๓) ญายปฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรม

๔) สามีจิปฏิปันโน เป็นผู้ปฏิบัติสมควร

๕) อาหุเนยโย เป็นผู้ควรแก่ของที่นำมาบูชา

๖) ปาหุเนยโย เป็นผู้ควรแก่ของต้อนรับแขก

๗) ทักขิเณยโย เป็นผู้ควรแก่ของต้อนรับแขก

๘) อัญชลีกรณีโย เป็นผู้ควรแก่การกราบไหว้

๙) อนุต ตรังปุญญักเขตตัง โลกัสสะ เป็นบุญเขตที่ยอเยี่ยมของโลก

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0089614828427633 Mins