เวรมณี

วันที่ 23 สค. พ.ศ.2547

 

 

       เวรมณี แปลว่า เจตนาเครื่องกำจัดเวร คือเจตนาอันเป็นเครื่องมือในการกำจัดเวรให้หมดไป ซึ่งได้แก่ วิรัติ และ ศีล

 

วิรัต และ ศีล เป็นเวรมณีเพราะสามารถกำจัดเวรได้

 

            เวร ที่ควรจัดก็คือบาปกรรม 5 อย่าง ได้แก่ การฆ่าสัตว์ การลักทรัพย์ การประพฤติผิดในกาม การพูดเท็จ และ การดื่มสุราเมรัย

 

             บาปกรรม 5 อย่างนี้จัดเป็นเวร เพราะเป็นเหตุก่อเวรก่อภัยให้ผู้ทำ เป็นเหตุให้ได้รับทุกข์โทษในอบายภูมิมีนรกเป็นต้น และเมื่อพ้นจากอบายภูมิแล้วบาปกรรมนั้นยังตามมาให้ผลต่อไปอีก เช่น ทำให้เป็นคนอายุสั้น เป็นคนพิการแต่เกิดเป็นคนมีจิตวิปริตผิดเพศ เป็นต้น

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00098413626352946 Mins