ตักบาตรเทโว

วันที่ 24 กพ. พ.ศ.2548

 

           ตักบาตรเทโว หมายถึง การทำบุญตักบาตรเนื่องในวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จลงจากเทวโลก คำว่า เทโว เป็นคำย่อมาจากคำว่า เทโวโรหณะ ซึ่งแปลว่าเสด็จลงจากเทวโลก

 

          ความเดิมมีว่า พระพุทธเจ้าเสด็จไปจำพรรษาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์เพื่อเทศน์โปรดพระพุทธมารดา ครั้นออกพรรษาแล้วจึงเสด็จลงจากเทวโลกในวันแรม ๑ ค่ำเดือน ๑๑ ที่เมืองสังกัสสนคร ชาวเมืองจึงพากันทำบุญตักบาตรในวันนั้นเป็นการใหญ่ เพราะไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้ามาถึง ๓ เดือน การทำบุญตักบาตรในวันนั้นจึงได้ชื่อว่า ตักบาตรเทโวโรหณะ ต่อมามีการเรียกกร่อนไปเหลือเพียง ตักบาตรเทโว

 

เพื่อระลึกถึงเหตุการณ์ในวันนั้น จึงนิยมตักบาตรเทโวกันจนเป็นประเพณีสืบมาตราบเท่าทุกวันนี้

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0010010838508606 Mins