ถวายเนตร

วันที่ 05 กค. พ.ศ.2547

 

ถวายเนตร เป็นชื่อพระพุทธรูปยืนปางหนึ่งเรียกว่า พระปางถวายเนตร

 

         พระปางถวายเนตร อยู่ในอริยาบถยืนด้วยอาการนิ่งสำรวม ลืมพระเนตรทั้งสองข้างพระหัตถ์ขวาประกบทับพระหัตถ์ซ้ายอยู่หน้าพระเพลา

 

        ประวัติของพระปางนี้คำกำหนดตอนที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วเสด็จออกจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ตรัสรู้ไปทางทิศ ตะวันออกเฉียงเหนือประทับยืนเพ่งต้นพระศรีมหาโพธิ์โดยไม่กะพริบพระเนตรอยู่ ๑ สัปดาห์ ซึ่งถือกันว่าเป็นตอนที่อยู่ในช่วงที่พระองค์เสวยวิมุตติสุขอยู่ เรียกสถานที่ตรงนั้นว่า อนิมิสสเจดีย์

พระปางถวายเนตร กำหนดกันว่าเป็นพระประจำวันเกิดของผู้เกิดวันอาทิตย์

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00082040230433146 Mins