เอกา เอ้กา

วันที่ 28 กย. พ.ศ.2548

.

.....เอกา  เอ้กา   เอกาเเปลว่า  หนึ่ง  ผู้เดียว  โดดเดี่ยว  มีความหมายเดียวกับคำว่า  เอก

   

           เอกา  ในคำวัด  ใช้หมายถึงถือการขบฉันอาหารหนเดียวในระหว่างเช้าเที่ยงเป็นกิจวัตรคือฉันอาหารวันละหนึ่งมื้อ  ฉันอิ่มแล้วไม่ฉันอีกในวันนั้น  เป็นการปฏิบัติตามธุดงค์ข้อหนึ่งใน  13  ข้อคือ  เอกาสนิกังคะ  เรียกสั้น ว่า  เอกา  และเรียกการปฏิบัติเช่นนั้นว่า  ถือเอกา  ฉันเอ้กา  ฉันเอ้กา  เช่นใช้ว่า

 

....."ปกติ  พระที่ออกธุดงค์ท่านจะถือเอ้กา  ฉันมื้อเดียวเท่านั้น"

 

......"การฉันเอ้กาก็ดีเหมือนกัน  ทำให้ไม่ต้องพะวงเรื่องอาหารมากนัก"

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0013928532600403 Mins