ถวายพรพระ

วันที่ 06 กค. พ.ศ.2547

 

ถวายพรพระ เป็นชื่อเรียกการสวดบทสวดของพระสงฆ์อย่างหนึ่ง

           ถวายพรพระ คือ การสวดของพระก่อนที่จะฉันภัตตาหารในงานพิธีบุญต่างๆ ไม่ว่าในวัดหรือในบ้านใช้บทสวดเดียวกัน ประกอบด้วยบท อิติปิ โส… บท พาหุง… และบท มะหาการุณิโก… ถ้าในงานมีการสวดมนต์ด้วยจะสวดถวายพรพระต่อจากสวดมนต์จบแล้วจึงฉัน ถ้าเป็นการทำบุญในวัดเช่นทำบุญในวันพระจะสวดจะสวดถวายพรพระอย่างเดียวแล้วฉัน หากเป็นพิธีทำบุญหลังเพลไปแล้วจะสวดมนต์อย่างเดียว ไม่มีถวายพรพระเพราะไม่มีการถวายภัตตาหาร

 

ถวายพรพระ ก็คือบทสวดที่ชอบพูดกันว่า “ สวดพาหุง มะหากา” นั่นเอง

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0017874519030253 Mins