จิตตภาวนา

วันที่ 10 กพ. พ.ศ.2548

 

 

“ ในพรรษา ขอให้วัดเชิญชวนชาวบ้านบำเพ็ญจิตตภาวนากัน” เจ้าคณะตำบลแห่งหนึ่งสั่งเจ้าอาวาสในปกครอง

            คำว่า จิตตภาวนา หมายถึง การอบรมจิต การทำสมาธิ การทำกรรมฐาน เพื่อให้จิตสงบและให้เกิดปัญญา เป็นวิธีทำบุญในพระพุทธศาสนาอย่างหนึ่งใน ๓ อย่าง คือ ให้ทาน รักษาศีล เจริญภาวนา

 

            การบำเพ็ญจิตตภาวนาคือการนั่งสมาธิแล้วภาวนาบทบริกรรมตามที่อาจารย์แนะนำ หรือตั้งสติตามระลึกรู้อิริยาบถและการกระทำของตนทุกอย่าง มิให้สติเผลอไผลคิดออกนอกทาง นอกจากจะเป็นเหตุให้จิตสงบแล้วยังเป็นเหตุให้สติมั่นคง เกิดปัญญาสว่างไสวภายในด้วย

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.019592734177907 Mins