สังเวชนียสถาน

วันที่ 28 ตค. พ.ศ.2547

 

 

              สังเวชนียสถาน แปลว่า สถานที่อันเป็นที่ตั้งแห่งความสังเวช เป็นคำที่ใช้เรียกสถานที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะ

 

               สังเวชนียสถาน หมายถึงสถานที่ที่ทำให้เกิดความรู้สึกระลึกถึงพระพุทธเจ้า เกิดความแช่มชื่นเบิกบาน เกิดแรงบันดาลใจที่จะทำความดีเมื่อได้ไปพบเห็น

 

สังเวชนียสถาน มี ๔ แห่ง คือ

๑. สถานที่ประสูติ

๒. สถานที่ตรัสรู้

๓. สถานที่แสดงปฐมเทศนา

๔. สถานที่ปรินิพพาน

 

        สังเวชนียสถาน ๔ แห่งนี้ ท่านว่าเป็นสถานที่ควรไปเคารพสักการะ ควรไปแสวงบุญเพื่อให้เกิดความสังเวชและเกิดพุทธานุสสติ อันจักนำมาซึ่งบุญกุศลและความปลาบปลื้มแช่มชื่นใจ

 

 

 

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0050901651382446 Mins