ฎีกา

วันที่ 13 พค. พ.ศ.2547

 

 

     .....ฎีกา ในคำวัดมีความหมายหลายอย่าง คือ

  
  -คำอธิบายขยายความ เช่น ฎีกาพาหุง 

   -คัมภีร์หรือหนังสือที่แต่งอธิบายความที่ยากในหนังสือหรือคัมภีร์อรรถกถา เช่น ฎีกาวิสุทธิมรรค 

   -หนังสือที่เขียนนิมนต์พระสงฆ์ให้ไปในงานต่างๆ เรียกว่า ฎีกานิมนต์ 

   -ใบแจ้งการขอเบิกเงินจากคลัง เรียกว่า ฎีกาเบิกนิตยภัต 

   -ใบบอกบุญเรี่ยไร เรียกว่า ฎีกาเรี่ยไรหรือ ใบฎีกา

 

            .....ชาวบ้านคนหนึ่งพูดทีเล่นทีจริงแบบติดตลกว่า “พระในวัดนี้ไม่มีองค์ใดน่ากลัวเท่าพระใบฎีกาเลย”
พระใบฎีกาในที่นี้ก็คือใบบอกบุญนั่นแล้ว

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.023750483989716 Mins