ดิรัจฉานวิชา

วันที่ 28 มิย. พ.ศ.2547

 

 ดิรัจฉาน แปลว่า ขวาง ใช้หมายถึง สัตว์ที่มิใช่มนุษย์ซึ่งเจริญเติบโตไปตามขวาง

 

           ดิรัจฉานวิชา แปลว่า วิชาที่ขวาง คือ ความรู้ที่ขวางทางมรรคผลนิพพาน ความรู้ที่ขัดขวางมิให้ถึงมรรคผลนิพพาน เพราะเป็นวิชาที่ทำให้หมกมุ่นเพลิดเพลินยึดติด ทำให้งมงายลุ่มหลง ไม่ใช้ปัญญา ไม่ใช้เหตุผล อันเป็นเหตุให้เสียเวลา ไม่ประกอบภารกิจหน้าที่ที่พึงกระทำตามธรรมตามวินัย

 

ดิรัจฉานวิชา เช่น ความรู้ในเรื่องกาวทำเสน่ห์ ความรู้ในเรื่องทำนายทายทัก ความรู้เรื่องวิธีทำให้วิบัติ

 

ดิรัจฉานวิชา เป็นวิชาที่พระพุทธเจ้าทรงห้ามพระภิกษุมิให้เรียนและมิให้กระทำ

 

 Total Execution Time: 0.0060307502746582 Mins