มหาภูต

วันที่ 24 กย. พ.ศ.2547

 

 

             มหาภูต แปลว่า สิ่งที่เป็นของใหญ่และมีปรากฎชัดเจน คือสิ่งมีภาวะเป็นของใหญ่มากมีภาวะปรากฏชัดมาก มีการหลอกลวงมาก ต้องบริหารมาก ผันแปรมาก

 

มหาภูต ได้แก่ธาตุ ๔ คือ ธาตุดิน ธาตุน้ำ ธาตุไฟ เรียกเต็มว่า มหาภูตรูป

 

            มหาภูต เมื่อรวมตัวกันได้ส่วนเข้าก็เกิดเป็นรูปร่างเป็นตัวตนขึ้น เช่นเป็นมนุษย์ เป็นสัตว์มหาภูตที่รวมกันนี่แหละที่ปรากฏภาวะของตนชัดเจน เช่นต้องบริหารมาก มีความผันแปรมากเป็นต้น

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.00109889904658 Mins