โกศ โกษ โกส

วันที่ 29 เมย. พ.ศ.2548

 

 

          โกศ แปลว่า กล่อง คลัง ฉาง ผอบ ฝัง โพรง หีบ ได้แก่สิ่งที่มีลักษณะเป็นโพรงซึ่งสามารถเก็บของหรือสมบัติไว้ภายในได้ ใช้ว่า โกษ โกส ก็มีแล้วแต่กรณี

โกศ ในคำวัดส่วนใหญ่ใช้ในความหมายว่าคลัง ตู้ หีบ เช่น ธรรมโกศ หมายถึงคลังธรรม ตู้ธรรม

โกศ ในภาษาไทยหมายถึงที่ใส่ศพนั่งเป็นรูปกลมทรงกระบอก ฝาครอบมียอด หรือที่ใส่อัฐิขนาดต่างๆ ฝาครอบมียอดเช่นกัน

 

 Total Execution Time: 0.00099751551946004 Mins