คันธกุฎี

วันที่ 27 กค. พ.ศ.2547

 

 

            คันธกุฎี แปลว่า กุฎีที่มีกลิ่นหอม เป็นชื่อเรียกสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเรียกเต็มว่า พระคันธกุฎี

 

              ว่ากันว่าสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าทุกแห่งจะมีผู้นำของหอมนานาชนิด ไม่ว่าจะเป็นไม้หอม ดอกไม้หอม เป็นต้นมาบูชาพระพุทธเจ้ามิได้ขาด โดยประดับไว้ภายในที่ประทับบ้าง วางเรียงรายอยู่โดยรอบบ้าง โดยมุ่งบูชาพระพุทธเจ้าด้วยกลิ่นหอม จึงปรากฏว่าดอกไม้ที่เหี่ยวแล้วถูกนำไปทิ้งไว้หลังวัดเป็นกองใหญ่ด้วยมีจำนวนมาก

 

            พระคันธกุฎีหรือสถานที่ประทับประจำของพระพุทธเจ้ามิใช่จะมีกลิ่นหอมเท่านั้น ยังถูกสร้างขึ้นอย่างวิจิตรพิสดารเท่าที่มนุษย์จะทำกันได้ด้วยแรงศรัทธา

 Total Execution Time: 0.0035129189491272 Mins