อิสิปตนมฤคทายวัน

วันที่ 05 สค. พ.ศ.2548

      

 

 

               อิสิปตนมฤคทายวัน แปลว่า ป่าเป็นที่ให้อภัยแก่เนื้อ อันเป็นที่ตกไปแห่งฤษี คือป่าที่ไม่มีภัยแก่สัตว์ซึ่งเป็นที่ชุมนุมอยู่ของพวกฤษี

  

              อิสิปตนมฤคทายวัน หมายถึงป่าใหญ่ที่อยู่ใกล้เมืองพาราณสี เป็นสวนสัตว์เปิดที่สัตว์ได้รับการคุ้มครอง เทียบได้กับอุทยานแห่งชาติในปัจจุบันซึ่งเป็นที่เหล่าฤษีมาพำนักอาศัยกันจำนวนมาก เป็นที่เหมาะสำหรับนักบวชผู้สละเหย้าเรือนแล้ว

    

           อิสิปตนมฤคทายวัน เป็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนาแก่พระปัญจวัคคีย์ปัจจุบันเรียกว่า สารนาถ ยังมีพระสถูปใหญ่และซากวัดโบราณปรากฎเป็นหลักฐานอยู่

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.011312850316366 Mins