สัทธิวิหาริก

วันที่ 14 ตค. พ.ศ.2547

 

 

 

สัทธิวิหาริก แปลว่า ผู้อยู่ด้วย คือผู้อาศัยอยู่ด้วยกัน

 

         สัทธิวิหาริก ใช้เรียกผู้ได้รับอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์ คือได้รับอุปสมบทจากพระอุปัชฌาย์รูปใดก็เป็นสัทธิวิหาริกของพระอุปัชฌาย์รูปนั้น

 

         ที่เรียกว่าสัทธิวิหาริกนั้นเพราะพระวินัยกำหนดไว้ว่า ภิกษุผู้บวชใหม่จะต้องถือนิสัยโดยอยู่กับพระอุปัชฌาย์อย่างน้อย ๕ ปี เพื่อให้อุปัชฌาย์อบรมแนะนำสั่งสอน เหมือนบิดาสอนบุตร ภิกษุผู้มีพรรษาพ้น ๕ แล้วไม่ต้องถือนิสสัยต่อไป เรียกภิกษุนั้นว่า นิสสัยมุตตกะ

 

       สัทธิวิหาริก มีธรรมเนียมต้องปฏิบัติต่อพระอุปัชฌาย์ของตนโดยเฉพาะตามพระวินัยเรียกว่า อุปัชฌายวัตร

**บทความ แนะนำ/เกี่ยวข้อง

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร

 Total Execution Time: 0.0051076332728068 Mins