สัปบุรุษ

วันที่ 15 ตค. พ.ศ.2547

 

 

             สัปบุรุษ แปลว่า คนดี คนสงบ คนที่พร้อมมูลด้วยธรรม เขียนว่า สัปปุรุษ ก็มี และมีความหมายเดียวกับคำว่า สัตบุรุษ

 

           สัปบุรุษ หมายถึงคนที่มีคุณธรรม คนที่เป็นสัมมาทิฐิ คนที่ประพฤติธรรมเป็นปกติ คนที่มีศรัทธามั่นคงในศาสนา คนที่มีความเห็นชอบตามทำนองคลองธรรม

 

        สัปบุรุษ เป็นคำโบราณ ใช้เรียกคฤหัสถ์ ที่มีศรัทธาไปร่วมบำเพ็ญบุญกุศลในวัด เช่นทำบุญตักบาตร รักษาศีล ฟังธรรม และกิจกรรมอื่นภายในวัดเป็นประจำ บางทีเรียกว่า โยมวัด ก็มี เรียกว่า สัปบุรุษของวัดนั้นวัดนี้ ก็มี อีกความหมายหนึ่ง หมายถึงความรู้สึกเตือนใจให้ระลึกถึง ให้คิดถึงคุณความดีของผู้ที่ตนเคารพนับถือ ทำให้จิตใจแช่มชื่นเบิกบานเกิดความไม่ประมาท อยากทำความดี อยากทำประโยชน์เหมือนเช่นผู้ที่ตนระลึกถึงนั้น

 

 

 Total Execution Time: 0.0036333163579305 Mins