โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อธรรมะ

วันที่ 16 กพ. พ.ศ.2559

โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อธรรมะ 

 

โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อธรรมะ

โครงการผลิตและเผยแพร่สื่อธรรมะ 

โครงการ “ธรรมะเพื่อประชาชน”
        ผลิตบทเทศน์กว่า 1,000 บท เผยแพร่ผ่านรายการวิทยุ และพิมพ์รวมเล่มเป็นหนังสือชุด 18 เล่ม รวม 1,080 เรื่อง ในวาระครบรอบ 60 ปี พระราชภาวนาวิสุทธิ์ วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2547


โครงการ “วารสารกัลยาณมิตร”
         โครงการ “วารสารกัลยาณมิตร” ระหว่าง ปี พ.ศ. 2529 ถึง 2545 เป็นวารสารเพื่อการเผยแผ่ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อนำวิธีแก้ไขปัญหาชีวิต ปัญหาเศรษฐกิจ และสังคม อย่างถูกต้องตามพุทธวิธี เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชน และถ่ายทอดความรู้ในพระพุทธศาสนาให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ให้ชาวโลกได้ตระหนักในคุณค่าของการเป็นกัลยาณมิตร


โครงการ “จดหมายข่าวสหธรรมิก”
        เริ่มปี พ.ศ. 2538 ถึงปัจจุบันเพื่อแจ้งข่าวสารในพระพุทธศาสนาทางด้านการคณะสงฆ์ตลอดจนกิจกรรมอันเนื่องด้วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในประเทศ อาทิ ข่าวกิจกรรมโครงการอุปสมบท โครงการตักบาตร เป็นต้น


โครงการ “วารสารพระสังฆาธิการ”
        เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2540 ถึง ปัจจุบัน เพื่อเผยแพร่กิจกรรมข่าวสารทางพระพุทธศาสนาทั้งใน และต่างประเทศ จัดทำขึ้นปีละ 2 ครั้ง ในวาระวันคุ้มครองโลก และวันสมาธิโลกของทุกปี ครั้งละกว่า 70,000 เล่ม พร้อมจัดถวายพระสังฆาธิการทั่วประเทศด้วย


โครงการ “วารสารอยู่ในบุญ”
        เริ่มเมื่อ พ.ศ. 2545 – ปัจจุบัน พิมพ์เผยแพร่กิจกรรมงานบุญเพื่อเพิ่มพูนความรู้ในการทำทานรักษาศีล เจริญภาวนา ทั้งในและต่างประเทศ เดือนละ 50,000 เล่ม


โครงการเผยแพร่ธรรมะ 24 ชั่วโมง
        ผ่านสถานีวิทยุโทรทัศน์เพื่อพระพุทธศาสนาผ่านดาวเทียม ช่อง (Dhamma Media Channel) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2545 เผยแพร่ใน 4 ภาษา ได้แก่ ไทย อังกฤษ จีน ญี่ปุ่น ผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ทั่วโลก ได้แก่ ดาวเทียม 7 ดวง ครอบคลุมทุกทวีป เว็บไซต์ www.dmc.tv โทรศัพท์เคลื่อนที่ทุกเครือข่ายทาง www.dmc.tv/mobile, www.m.dmc.tv ทางวิทยุกว่า 50 คลื่น ครอบคลุม 77 จังหวัด เคเบิ้ลทีวีกว่า 380 แห่งทั่วประเทศ


โครงการมอบสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาแก่โรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ
        เริ่มวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 มอบสื่อการเรียนรู้พระพุทธศาสนาแก่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก กว่า 5,000 โรงเรียน


โครงการเผยแพร่ธรรมะผ่านเว็บไซต์ www.dhammakaya.net
        เริ่มในปี พ.ศ. 2542 เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลเกี่ยวกับวัดพระธรรมกาย และมูลนิธิธรรมกายโดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคคลทั่วไป ปัจจุบันมีผู้เข้าร่วมชมกว่า 70,000 คน

โครงการเผยแพร่ธรรมะผ่านเว็บไซต์ www.kalyanamitra.org
        โครงการเผยแพร่ธรรมะผ่านเว็บไซต์ เริ่มในปี พ.ศ. 2542 บริการสื่อธรรมะ ได้แก่ นิทานชาดก การ์ตูนธรรมะ บทเพลงธรรมะ รับชมหรือดาวน์โหลดได้ที่ www.kalyanamitra.org


โครงการเผยแพร่ธรรมะผ่านเว็บไซต์ www.dmc.tv เริ่มในปี พ.ศ. 2547
        เริ่มเมื่อปี พ.ศ. 2547 โดยเผยแผ่คำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผ่านสื่อธรรมะบนเว็บไซต์ ทุกรูปแบบ เช่น วีดิทัศน์ธรรมะ รูปภาพงานบุญ หนังสือออนไลน์ เพลงธรรมะ ละครศีลธรรม เป็นต้น พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญ และกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาขององค์กรและพระพุทธศาสนาทั่วโลก รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสนทนาธรรมะ และส่งเสริมการปฏิบัติสมาธิแก่พุทธศาสนิกชนที่สนใจไปทั่วโลก


โครงการเผยแพร่ธรรมะผ่านเฟสบุ๊ค DMC.tv –Dhamma Media Channel
(www.facebook.com/dmc072)

        มีผู้ติดตามจำนวน 1.2 ล้านคน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2557)


โครงการเผยแพร่ธรรมะผ่านเว็บไซต์
www.dmc.tv เริ่มในปี พ.ศ. 2547

        มีผู้ติดตามจำนวน 4.6 ล้านคน (ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2557)


โครงการผลิตสื่อธรรมะ โดยพระเทพญาณมหามุนี
        การผลิตสื่อธรรมะ โดยพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) เริ่มตั้งแต่สร้างวัดพระธรรมกายจนถึงปัจจุบัน มีจำนวนกว่า 1,000 ผลงาน


โครงการนิทรรศการพุทธประวัติ และกฎแห่งกรรม
        เริ่ม ในปี พ.ศ. 2551 เปิดให้เยาวชนที่เข้าโครงการเดก็ ดี V-Star ได้มาศึกษาเรียนรู้พุทธประวัติ และกฎแห่งกรรม อาทิ นิทรรศการพุทธประวัติ นิทรรศการทศชาติชาดก ซึ่งเป็นเรื่องราวการบำเพ็ญบารมี 10 ทัศ ในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า และนิทรรศการเรื่องราวของกฎแห่งกรรม นรก-สวรรค์


โครงการละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก
        เป็นละครที่สร้างจากชีวิตจริงของบุคคลที่ไม่ย่อท้อในการทำความดี ทำให้ทุกคนเกิดกำลังใจในการดำเนินชีวิตปัจจุบัน ละครฟื้นฟูศีลธรรมโลก ไม่ใช่เพียงเรื่องราวที่เกิดจากกลุ่มเยาวชนผู้นำฟื้นฟูศีลธรรมโลก เท่านั้น แต่รวมไปถึงเรื่องราวการสร้างความดี การเปลี่ยนแปลงชีวิตในทางที่ดีขึ้นของบุคคลหลายกลุ่มผลิตแล้วจำนวน 21 เรื่อง ได้แก่ บังเกิดเกล้า, ดร.เค พลังแห่งฝัน, จ๊าบพันธุ์แท้, ทองล้นหลัง,แชมป์ชีวิต, แก้วกลางดอย, 5 ห้องชีวิต, วันของวิน, โรงเรียนหลังเขา, ครูวิจิตร, บันทึกลูกผู้ชาย, บรรเจิด,น้องแพรว กฐินสัมฤทธิ์, จ่อย นายแน่มาก, คำน้อย แม่มหัศจรรย์ที่โลกไม่มีวันลืม, ผู้หญิงคนนี้ชื่อสวาท,กล้าดี, 24 น.The time goes on, อภินิหารดาวแห่งความดี, แสงแห่งศรัทธา และเมื่อฟ้าเปลี่ยนสี โดย สามารถติดตามชมได้ทางรายการ กล้าดี Variety วันพุธ ถึงวันพฤหัสบดี เวลา 16.30 – 17.00 น. และวันพฤหัสบดี ถึงวันศุกร์ เวลา 12.10 – 12.40 น.


 

ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) พระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


จากหนังสือ 70 ปี พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)

กับ 100 กว่าโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
44 ปี วัดพระธรรมกาย มโนปณิธาน...อันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเปลี่ยน

สร้าง...วัด...ให้เป็น “วัด”
สร้าง...พระ...ให้เป็น “พระแท้”
สร้าง...คน...ให้เป็น “คนดี”

 

70 ปี ของบุคคลทั่วไป เป็นวัยแห่งการพักผ่อนหลังจากทำงานมาทั้งชีวิต

70 ปี ของพระเดชพระคุณ พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ท่านยังคงปฏิบัติธรรมสอนสมาธิ และมุ่งหน้าทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่ คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก

เป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายถ่ายทอดมาจาก คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ที่ได้รับคำสั่งมาจากพระเดชพระคุณ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร

ในฐานะเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ท่านเป็นผู้นำทางจิตใจ ของเหล่าพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา สาธุชน เหล่ากัลยาณมิตรทั่วโลก ในการเป็นต้นบุญต้นแบบทั้งด้านการบำเพ็ญสมณธรรม ตามพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด และด้านการสร้างบารมีโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งหลาย

ในฐานะประธานมูลนิธิธรรมกาย โครงการต่างๆ ที่ได้ดำริขึ้น เพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก และ สร้างสันติภาพภายนอกด้วยเริ่มต้นจากสันติสุขภายใน ด้วยการสอนสมาธิ เพื่อให้เข้าถึงศูนย์กลางกาย และเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวเป็นการเผยแผ่พระพทุธศาสนาเชิงรุก ซึ่งมีรูปแบบที่แปลกแตกต่างจากวิถีเดิมๆ จึงมีคำวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆ นานา

หลวงพ่อธัมมชโย ท่านได้ให้ข้อคิดว่า เป็นเพราะเรายังอธิบายให้เขาเข้าใจได้ไม่ดีพอ จึงยังมีผู้ไม่เข้าใจอยู่บ้าง 

หนังสือเล่มนี้ ทำหน้าที่ 2 ประการ คือ
1. พยายามอธิบายว่าหลวงพ่อธัมมชโย ทำอะไร เพื่องานทำนุบำรุง และเผยแผ่พระพุทธศาสนาบ้าง ซึ่งรวบรวมเบื้องต้นได้ 100 กว่าโครงการ ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก
2. โครงการต่างๆ ที่ทำขึ้นมาทั้งหมดนั้น มิได้มีเจตนาอื่นใดเลย เป็นไปเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก มุ่งสอนสมาธิให้ทุกคนได้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัว ที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน เพื่อให้ทุกคนได้พบกับคำว่า “สันติภาพภายนอกเริ่มจากสันติสุขภายใน” นั่นเอง

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0055366675059001 Mins