แม่ชีทองสุข สำแดงปั้น  อดีตวิปัสสนาจารย์ผู้มีชื่อเสียง  เกิดวันพุธที่ 1 สิงหาคม 2443 ปีชวด
...อ่านต่อ
การสร้าง วัดพระธรรมกาย เกิดขึ้นจากดำริของ พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
...อ่านต่อ
มหารัตนวิหารคด คือ อาคารสองชั้นในรูปแบบคล้ายสเตเดี้ยมที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อรองรับพระภิกษุ สามเณร และสาธุชนจากทั่วโลก ที่จะมาเจริญสมาธิภาวนา
...อ่านต่อ
มหาธรรมกายเจดีย์นับว่าเป็นมหาเจดีย์แห่งพระรัตนตรัย เกิดขึ้นจากการนำของพระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย)
...อ่านต่อ
พระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) จึงมีดำริร่วมกับศิษยานุศิษย์คุณยายอาจารย์และชาวพุทธทั่วโลกที่จะสร้างมหาวิหารคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง
...อ่านต่อ
มหาวิหารพระมงคลเทพมุนี เป็นสถานที่ประดิษฐานรูปหล่อทองคำของพระเดชพระคุณพระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) ผู้ค้นพบวิชาธรรมกาย
...อ่านต่อ
อุโบสถวัดพระธรรมกายเริ่มก่อสร้างเมื่อปลายปี พ.ศ.๒๕๒๐ เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันศุกร์ที่ ๗ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๕ สถาปัตยกรรมเป็นแบบไทยประยุกต์
...อ่านต่อ
ปณิธานในการสร้างวัดพระธรรมกาย ความตั้งใจแน่วแน่ของคณะผู้บุกเบิกสร้างวัด คือการอบรมศีลธรรมแก่ประชาชน เพื่อสร้างสันติสุขให้แก่ชาวโลก
...อ่านต่อ
ในครั้งที่คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูงยังมีชีวิตอยู่ ท่านปรารถนาจะสร้างโรงทาน สถานที่แห่งการสร้างมหาทานบารมี
...อ่านต่อ
อิ่มบุญทุกวันกับกิจกรรมบุญมากมาย ณ วัดพระธรรมกาย จ.ปทุมธานี
...อ่านต่อ
DMC หรือ Dhamma Media Channel เป็นโครงการเผยแพร่ธรรมะ ๒๔ ชั่วโมง ผ่านสื่ออิเลคทรอนิคส์ ของวัดพระธรรมกาย
...อ่านต่อ
จากผลงานนับร้อยกว่าโครงการที่หลวงพ่อธัมมชโย ได้ทุ่มเทอุทิศชีวิต ซึ่งไม่เพียงแต่ยังประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนา แต่ยังประโยชน์เพื่อมวลชนชาวโลกอย่างกว้างขวาง จนเป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ได้ถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณแด่หลวงพ่อธัมมชโยอย่างมากมาย อาทิ
...อ่านต่อ
รูปลักษณ์แบบศิลปไทยประยุกต์ ออกแบบโดยยึดหลักความเรียบง่ายและมีความสง่า โดยได้รับรางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่น
...อ่านต่อ
คณะแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ด้านสุขภาพหลายสาขา เพื่อให้บริการตรวจสุขภาพพระภิกษุสามเณรวัดพระธรรมกายและวัดสาขาทุก เดือน, หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงเรียนพระปริยัติธรรมวัดสาขาทั่วประเทศ, หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ร่วมกับ พุทธสมาคมในพระบรมราชูปถัมภ์ทุก 3 เดือน ฯลฯ
...อ่านต่อ
วารสารเพื่อการเผยแผ่ ธรรมะในพระพุทธศาสนาเป็นรายเดือน มีวัตถุประสงค์เพื่อนำวิธีแก้ไขปัญหาชีวิต ปัญหา เศรษฐกิจ และสังคม อย่างถูกต้องตามพุทธวิธี เพื่อปลูกฝังคุณธรรมแก่ประชาชน และถ่ายทอด ความรู้ในพระพุทธศาสนาให้ง่ายแก่การนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในชีวิตประจำวัน ให้ชาวโลก ได้ตระหนักในคุณค่าของการเป็นกัลยาณมิตร
...อ่านต่อ
จัดนั่งสมาธิออนไลน์ครั้งแรกช่วงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2551 กระทั่งถึงปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 30,000 คน จาก 211 ประเทศ และมีตัวแทนประเทศต่างๆ เข้ารับการอบรมให้เป็น Peace Agent กว่า 300 คน จาก 83 ประเทศ นอกจากนี้ ยังมีการลงพื้นที่จัดกิจกรรมในภูมิภาคและประเทศต่างๆ ทั่วโลก เช่นประเทศ อียิปต์ โมรอคโค เซเนกัล ไนจีเรีย แกมเบีย ยูกานด้า เปรู ฟิลิปปินส์ โบลิเวีย โคลอมเบีย บราซิล เคนย่า ไนจีเรีย เบลเยียม บัลแกเรีย เยอรมัน สเปน และเม็กซิโก เป็นต้น
...อ่านต่อ
เพื่อให้เยาวชนได้หันมาใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการร่วมแรงร่วมใจกันทำงานเพื่อสังคม และพระพุทธศาสนา นับเป็นการปลูกฝังคนรุ่นใหม่ให้รู้จักการเสียสละ และทำงานร่วมกันเป็นทีม
...อ่านต่อ
เพื่อเผยแผ่คำสอนในพระพุทธศาสนาไปทั่วโลก ด้วยการแปลพระไตรปิฎกเป็นภาษาต่างๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน
...อ่านต่อ
เพื่อไปพัฒนาวัดให้เป็นระเบียบเรียบร้อย และให้เกิดแรงบันดาลใจที่บวชอยู่ ต่อเป็นอายุและกำลังของพระพุทธศาสนา และแก้ปัญหาวัดร้าง
...อ่านต่อ
เริ่มตั้งแต่สร้างวัด (พ.ศ. 2513) โดยจัดกิจกรรมนั่งสมาธิและถวายภัตตาหารเพล บ่ายนั่งสมาธิและฟังธรรม ต่อมาเพิ่มช่วงเย็น ร่วมพิธีบูชามหาธรรมกายเจดีย์
...อ่านต่อ
โครงการอบรมธรรมทายาทและอุปสมบทหมู่ ระดับอุดมศึกษา ภาคฤดูร้อน ระดับผู้บริหาร รุ่นเข้าพรรษา บูชาธรรมพระเทพญาณมหามุนี
...อ่านต่อ

สิ่งดีๆมีไว้แบ่งปัน อะไรดีๆมีอีกเยอะ กด Like facebook กัลยาณมิตร


ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล