จากผลงานสู่รางวัลอันทรงเกียรติ ระดับนานาชาติ

วันที่ 17 กพ. พ.ศ.2559

จากผลงานสู่รางวัลอันทรงเกียรติ ระดับนานาชาติ

 

จากผลงานสู่รางวัลอันทรงเกียรติ ระดับนานาชาติ  จากผลงานนับร้อยกว่าโครงการที่พระเดชพระคุณพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) ได้ทุ่มเทอุทิศชีวิต ซึ่งไม่เพียงแต่ยังประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนา แต่ยังประโยชน์เพื่อมวลชนชาวโลกอย่างกว้างขวาง จนเป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ได้ถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณแด่หลวงพ่อธัมมชโยอย่างมากมา

จากผลงานสู่รางวัลอันทรงเกียรติ ระดับนานาชาติ

      จากผลงานนับร้อยกว่าโครงการที่หลวงพ่อธัมมชโย ได้ทุ่มเทอุทิศชีวิต ซึ่งไม่เพียงแต่ยังประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนา แต่ยังประโยชน์เพื่อมวลชนชาวโลกอย่างกว้างขวาง จนเป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ ได้ถวายรางวัลประกาศเกียรติคุณแด่หลวงพ่อธัมมชโยอย่างมากมาย อาทิ

• ปี 2547 องค์การอนามัยโลก ได้ถวายรางวัลงดสูบบุหรี่โลก World No Tobacco Day Awards 2004 จากผลงานการรณรงค์เพื่อให้เยาวชนและประชาชนเลิกสุราและบุหรี่
• ปี 2548 ได้รับรางวัลมหาตมคานธี สาขาเพื่อสันติภาพ (Mahatama Gandhi Peace Award)
• ปี 2548 ได้รับการถวายโล่เกียรติคุณจากวุฒิสภา ในการบำเพ็ญกุศลเพื่อผู้ประสบภัยจากคลื่นยักษ์สึนามิ
• ปี 2549 ได้รับรางวัล Universal Peace Award การเผยแผ่พระพุทธศาสนาดีเด่นในระดับโลก จากองค์การยุวพุทธสงฆ์โลก ประเทศศรีลังกา
• ปี 2550 ได้รับรางวัลมาตรฐานการผลิตสื่อ Telly Awards ครั้งที่ 28 จำนวน 12 รางวัล
• ปี 2551 ได้รับรางวัลสถานีโทรทัศน์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาดีเด่น จากสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
• ปี 2552 ได้รับรางวัลพุทธคุณูปการ ผู้ทำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาระดับวัชรเกียรติคุณ จากคณะกรรมาธิการการศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร
• ปี 2556 ได้รับรางวัล Noble Peace Award ผู้นำชาวพุทธที่อุทิศตนเพื่อเผยแพร่หลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างจริงจังและต่อเนื่องระดับสูงสุด จากการประชุมขององค์การยุวพุทธสงฆ์โลก ประเทศศรีลังกา
• ปี 2556 ได้รับโล่เกียรติคุณ ผู้นำในการอนุรักษ์และปกป้องพุทธสถาน MES AYNAK จากสมาพันธ์พิทักษ์โบราณสถานแห่งอัฟกานิสถาน
• ปี 2557 ได้รับรางวัลผู้นำพุทธโลก (World Buddhist Outstanding Leader Award) จากองค์การยุวพุทธศาสนิกสัมพันธ์แห่งโลก (WSBY) ด้วย

 

 

ประวัติพระเทพญาณมหามุนี (หลวงพ่อธัมมชโย) พระเทพญาณมหามุนี วิ. (หลวงพ่อธัมมชโย) เจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย


จากหนังสือ 70 ปี หลวงพ่อธัมมชโย

กับ 100 กว่าโครงการฟื้นฟูศีลธรรมโลก
44 ปี วัดพระธรรมกาย มโนปณิธาน...อันยิ่งใหญ่ที่ไม่เคยเปลี่ยน

สร้าง...วัด...ให้เป็น “วัด”
สร้าง...พระ...ให้เป็น “พระแท้”
สร้าง...คน...ให้เป็น “คนดี”

 

70 ปี ของบุคคลทั่วไป เป็นวัยแห่งการพักผ่อนหลังจากทำงานมาทั้งชีวิต

70 ปี หลวงพ่อธัมมชโย ท่านยังคงปฏิบัติธรรมสอนสมาธิ และมุ่งหน้าทำภารกิจที่ยิ่งใหญ่ คือ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก

เป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายถ่ายทอดมาจาก คุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันทร์ ขนนกยูง ผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกาย ที่ได้รับคำสั่งมาจากพระเดชพระคุณ พระมงคลเทพมุนี (สด จนฺทสโร) หลวงปู่วัดปากน้ำภาษีเจริญ พระผู้ปราบมาร

ในฐานะเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย ท่านเป็นผู้นำทางจิตใจ ของเหล่าพระภิกษุ สามเณร อุบาสก อุบาสิกา สาธุชน เหล่ากัลยาณมิตรทั่วโลก ในการเป็นต้นบุญต้นแบบทั้งด้านการบำเพ็ญสมณธรรม ตามพระธรรมวินัยของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างเคร่งครัด และด้านการสร้างบารมีโดยเอาชีวิตเป็นเดิมพัน โดยไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งหลาย

ในฐานะประธานมูลนิธิธรรมกาย โครงการต่างๆ ที่ได้ดำริขึ้น เพื่อการฟื้นฟูศีลธรรมโลก และ สร้างสันติภาพภายนอกด้วยเริ่มต้นจากสันติสุขภายใน ด้วยการสอนสมาธิ เพื่อให้เข้าถึงศูนย์กลางกาย และเข้าถึงพระธรรมกายภายในตัวเป็นการเผยแผ่พระพทุธศาสนาเชิงรุก ซึ่งมีรูปแบบที่แปลกแตกต่างจากวิถีเดิมๆ จึงมีคำวิพากษ์วิจารณ์ไปต่างๆ นานา

หลวงพ่อธัมมชโย ท่านได้ให้ข้อคิดว่า เป็นเพราะเรายังอธิบายให้เขาเข้าใจได้ไม่ดีพอ จึงยังมีผู้ไม่เข้าใจอยู่บ้าง 

หนังสือเล่มนี้ ทำหน้าที่ 2 ประการ คือ
1. พยายามอธิบายว่าหลวงพ่อธัมมชโย ทำอะไร เพื่องานทำนุบำรุง และเผยแผ่พระพุทธศาสนาบ้าง ซึ่งรวบรวมเบื้องต้นได้ 100 กว่าโครงการ ทั้งในและต่างประเทศทั่วโลก
2. โครงการต่างๆ ที่ทำขึ้นมาทั้งหมดนั้น มิได้มีเจตนาอื่นใดเลย เป็นไปเพื่อเผยแผ่พระพุทธศาสนาวิชชาธรรมกายไปทั่วโลก มุ่งสอนสมาธิให้ทุกคนได้ปฏิบัติธรรมเพื่อให้เข้าถึงพระธรรมกายภายในตัว ที่มีอยู่ในมนุษย์ทุกคน เพื่อให้ทุกคนได้พบกับคำว่า “สันติภาพภายนอกเริ่มจากสันติสุขภายใน” นั่นเอง

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011828978856405 Mins