สมาธิ คืออะไร

วันที่ 27 กพ. พ.ศ.2559

 

 

สมาธิ คืออะไร

              สมาธิ...คือ อาการที่ใจหยุดนิ่ง ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวใจสงบรวมเป็นหนึ่ง ความบริสุทธิ์ผ่องใสผุดขึ้นในใจ 

ความเหมือนบนความแตกต่าง
สมาธิในพระพุทธศาสนา : วางใจไว้ในตัว เช่น ที่ศูนย์กลางกายฐานที่ ๗ 
สมาธินอกพระพุทธศาสนา : วางใจไว้นอกตัว เช่น ฤาษีบูชาไฟ ก็วางใจไว้ที่กองไฟ
          เตโชกสินในพระพุทธศาสนา ใช้ไฟเป็นนิมิตเหมือนกัน แต่นำภาพไฟนั้นมาไว้ในตัว ไม่ได้วางไว้นอกตัวอย่าง ฤาษีกสินประเภทอื่นๆ ก็ในทำนองเดียวกัน

สมองกับใจเป็นคนละส่วนกัน
สมอง : เป็นส่วนหนึ่งของร่างกาย ทำหน้าที่คล้าย Computer
ใจ : เป็นส่วนของจิตใจทำหน้าที่คล้าย User

"ใจเป็นนายกายเป็นบ่าว"

 

 

..........................................................................

" หนังสือ ศาสตร์แห่งสมาธิ The Science of Meditation "

โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ M.D., Ph.D

 

 

 

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0011934677759806 Mins