ดร.สตีเฟ่น โควี่ กับทางสายกลาง

วันที่ 11 มีค. พ.ศ.2559

ดร.สตีเฟ่น โควี่ , ทางสายกลาง , 7 อุปนิสัย , The Middle Way , ชาวพุทธ , Stephen R. Covey , พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ

กรณีตัวอย่างที่ 2 ดร.สตีเฟ่น โควี่

ทางสายกลาง...เป็นเส้นทางสู่ชัยชนะจากอุปสรรคทั้งปวง

             Stephen R. Covey ได้รับการยกย่องว่าเป็น 1 ใน 25 ผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดต่อโลกในรอบศตวรรษ
ปริญญาโทด้านบริหารจาก มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ปริญญาเอกจาก Brigham Young University

             ดร.สตีเฟ่น โควี่ เป็นผู้เขียนหนังสือ 7 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหนังสือทางธุรกิจอันดับ 1 มีอิทธิพลมากที่สุดของศตวรรษที่ 20 มียอดขายทั่วโลกมากกว่า 15 ล้านเล่ม แปลเป็น 38 ภาษาทั่วโลก วงการนักบริหารทั่วโลก ต่างตื่นตะลึงว่า มีวิธีการฝึกคนที่ยอดเยี่ยมอย่างนี้ด้วยหรือ นักบริหารระดับโลกจำนวนมาก อาทิ ประธานบริษัทแอมเวย์ ถึงขนาดหยิบหนังสือเล่มนี้ขึ้นมาอ่านรอบแล้วรอบเล่า

 

ดร.สตีเฟ่น โควี่ , ทางสายกลาง , 7 อุปนิสัย , The Middle Way , ชาวพุทธ , Stephen R. Covey , พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ

               ดร.สตีเฟ่น โควี่ ได้กล่าวว่า "The Middle Way" เส้นทางสายกลางที่ชาวพุทธเรียกกันนั้น เป็นทางเลือกอันประเสริฐ ที่ทำให้คนเราเอาชนะความขัดแย้งทั้งหลายและดำรงอยู่ในโลกได้อย่างมีความสุข Stephen R. Covey ได้แนวความคิดหลักในการเขียนหนังสือเล่มนี้มาจาก...หลักคำสอนในพระพุทธศาสนา น่าทึ่งว่า หลักการสอนในพระพุทธศาสนา เมื่อได้มีการนำมาศึกษาอธิบายให้เข้าใจง่ายเมื่อนำเสนอต่อโลกแล้ว จะส่งผลสั่นสะเทือนอย่างยิ่งใหญ่ จนผู้เขียนหนังสือได้รับยกย่อง เป็น 1 ใน 25 ผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดต่อโลกในรอบศตวรรษ

                ดังนั้นเราจึงควรน้อมนำหลักคำสอนในพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางในการพัฒนาเยาวชนไทย
"ปัจจุบันในโลกตะวันตกเริ่มตระหนักถึงความบกพร่องของระบบการศึกษาที่ใช้กันอยู่และหันมาสนใจสมาธิมากขึ้นเรื่อยๆ จนถึงขั้นยกสมาธิว่าเป็นศาสตร์แขนงหนึ่งที่ทรงคุณค่ายิ่งต่อความสุขความสำเร็จของมนุษย์ทุกคน ข้ามพ้นความเชื่อในศาสนา กลายเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคนควรปฏิบัติ"

 

...........................................................................................................

" หนังสือ ศาสตร์แห่งสมาธิ The Science of Meditation "
โดย พระมหาสมชาย ฐานวุฑฺโฒ M.D., Ph.D

 

 ยอมรับนโยบายข้อมูลส่วนบุคคล Total Execution Time: 0.0017345348993937 Mins