วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์

วันที่ 08 มีค. พ.ศ.2559

วัดไทยในทวีปยุโรป Europe

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ Wat Phra Dhammakaya Switzerland วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์
Wat Phra Dhammakaya Switzerland

(Dhammakaya International Meditation Association)
Gumm 11, 3508 Arni (BE), Switzerland
E-mail : [email protected]
Website : www.dhammakaya.ch


วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์
Tel. : +(41) 031-7011-121

 

ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์
Wat Phra Dhammakaya Switzerland

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ Wat Phra Dhammakaya Switzerland วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe
วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
จัดธุดงค์ปีใหม่สวดมนต์ข้ามปีและพิธีบูชาข้าวพระต้นเดือน

 

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ Wat Phra Dhammakaya Switzerland วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe
คณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ ทำบุญร้านอาหารที่ร้าน THAI MAE MUN ณ เมือง ทูรก์เกา

 

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ Wat Phra Dhammakaya Switzerland วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe
พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ เจริญพระพุทธมนต์จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลฯ ณ เมือง BACH(บัคค์)

 

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ Wat Phra Dhammakaya Switzerland วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe
พระอาจารย์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ เจริญพระพุทธมนต์จัดปฏิบัติธรรมบ้านกัลฯ ณ เมือง บาเซิ่ล

 

วัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ Wat Phra Dhammakaya Switzerland วัดไทยในทวีปยุโรป Europe ศูนย์ประสานงานวัดพระธรรมกายในทวีปยุโรป Europe
คณะสงฆ์จากวัดพระธรรมกายสวิตเซอร์แลนด์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
ได้เดินทางไปเป็นเนื้อนาบุญ ทำบุญร้านอาหารที่ร้านอาหารกระทะไทย ณ เมือง เจนีวา

 

 

 Total Execution Time: 0.0013504862785339 Mins