ตักบาตรสามเณรพุทธมณฑล ๙๙๙ รูป จาก ๑๒ ประเทศ

วันที่ 28 มีค. พ.ศ.2559

ตักบาตรสามเณร ๙๙๙ รูป จาก ๑๒ ประเทศ
ณ พุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม
วันเสาร์ที่ ๒๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙